Συστήματα Ασφαλείας

– Συναγερμοί
– Κάμερες
– Πυρανίχνευση-κατάσβεση

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

– Βλάβες
– Μελέτες/Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Δίκτυα (Τηλεφωνικά & Internet)

– Δίκτυα υπολογιστών
– Τηλεφωνικά κέντρα
– Ασύρματα Δίκτυα